afbreken

afbreken
{{afbreken}}{{/term}}
I 〈onovergankelijk werkwoord〉
[(eraf) breken] break off/away〈knappend〉 snap (off)
voorbeelden:
1   de punt brak (van de stok) af the end broke off (the stick)
II 〈overgankelijk werkwoord〉
[door breken scheiden] break (off)〈knappend〉 snap (off)
[plotseling doen ophouden] break offinterrupt, cut short 〈ook reis〉
[slopen] pull down, demolishbreak/tear down 〈schutting e.d.〉, 〈aan stukken slaan〉 break up, 〈ontmantelen〉 dismantle, 〈ontmantelen〉 take apart, take down 〈tent〉
[figuurlijk] [afkraken] heavily criticize
voorbeelden:
1   een draad afbreken break a thread
     woorden afbreken break (off) words
     een bloem van haar steel afbreken break a flower off its stalk
2   onderhandelingen afbreken break off negotiations
     de wedstrijd werd afgebroken the game was stopped
3   〈figuurlijk〉 de boel afbreken smash the place up
4   iemand afbreken slate someone
     afbrekende kritiek scathing criticism
III 〈onovergankelijk, overgankelijk werkwoord〉
[scheikunde] decomposedegrade
voorbeelden:
1   afvalstoffen worden in het lichaam afgebroken waste-products are broken down in the body

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • afbreken — Hamburg • abbrechen, abnehmen, abnehmender Mond …   Plattdeutsch-Hochdeutsch

  • afbreken — broko …   Woordenlijst Sranan

  • Brekendorf — Wappen Deutschlandkarte …   Deutsch Wikipedia

  • Unglück — 1. Allein vnglück vnd armut ist vor den Neidhard gut. – Gruter, III, 4; Lehmann, II, 33, 21; Simrock, 7478. 2. Alles Vnglück fahet sich in Gottes namen an (in nomine Domini). – Gruter, III, 4; Henisch, 1697, 30; Petri, II, 8; Blum, 2; Eiselein,… …   Deutsches Sprichwörter-Lexikon

  • Wagenrunge — *1. Denne kast n Waogenrung im Hinnersten afbrêken. (Pommern.) So derb, drall, stämmig ist er. *2. Hä lätt sich iehr ne êken Wa nrung in n Oars enttweibriäken, iehr r n Groschen gevt. – Schlingmann, 532 …   Deutsches Sprichwörter-Lexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”